Nasz zespół

Poznaj nasz profesjonalny zespół

Naszą misją jest zapewnienie każdemu jak najlepszej i fachowej opieki w czasie całego procesu rehabilitacji. Chcemy, aby nasi pacjenci cieszyli się terapią i doświadczali wyraźnej poprawy swojego zdrowia. Nasza strategia, oparta jest na wysoko wykwalifikowanych lekarzach i fizjoterapeutach oraz na doskonałej jakości i zadowoleniu pacjentów.

Lekarze

Lek. med. Magdalena Gromadzka-Wójtowicz

 • specjalista rehabilitacji medycznej
 • kurs „Medycyna Ortopedyczna wg dr Cyriax’a” moduł I,II,III
 • kurs „Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty”
 • kurs „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”
 • kurs „Kinezjologii edukacyjnej”
 • kurs „Phase I SpineCor Training”- kwalifikacja i leczenie skolioz gorsetem dynamicznym SpineCor
Doświadczenie:
 • Oddział dzienny rehabilitacji dzieci w Brzesku
 • Oddział dzienny rehabilitacji „ Geronimo” w Tarnowie
 • Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
 • Poradnia rehabilitacyjna Centrum Zdrowia Tuchów
 • Oddział Rehabilitacji Specjalistycznego Szpitala w Tarnowie- ordynator oddziału 2009-2018
 • Poradnia rehabilitacji dzieci w Tarnowie 2005-2012

Lek. med. Magdalena Baran-Czosnyka

 • specjalista rehabilitacji medycznej
 • kurs „Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty”
 • kurs „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”
 • neurorozwojowa prewencja i korekcja wad postawy u niemowląt i małych dzieci
Doświadczenie:
 • Oddział dzienny rehabilitacji dzieci w Gorlicach
 • Oddział dzienny rehabilitacji w Wierzchosławicach
 • Oddział dzienny rehabilitacji w Szpitalu im.E.Szczeklika w Tarnowie
 • Poradnia rehabilitacyjna w SPG ZOZ w Pleśnej
 • Dzienny dom opieki medycznej w Wierzchosławicach

Fizjoterapeuci

Mgr fizjoterapii Agnieszka Gogola

• kurs NDT Bobath podstawowy
• kurs kinesiology taping
• kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
• kurs Trójwymiarowa manualna terapia stóp na podłożu fizjologicznym
• kurs Terapia Ręki
• kurs Terapia w zakresie stosowania ortezy dynamicznej Dunag 02
• kurs „Masaż tkanek głębokich”
• warsztaty w klinice rehabilitacji w Warszawie pt. „Wcześniak” (prowadzący Zofia Szwiling)
• studia podyplomowe „przygotowanie pedagogiczne”

Mgr fizjoterapii Agnieszka Dudek

• kurs Ortopedyczna Diagnostyka Funkcjonalna i Fizjoterapia – staw biodrowy
• kursy Nowoczesne Standardy Rehabilitacji Ortopedycznej – kolano
• kurs Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation (IASTM)
• kurs masażu tkanek głębokich moduł I, II
• kurs mięśniowo – powięziowych punktów spustowych
• kinesjology taping w rehabilitacji i sporcie
• kurs masażu leczniczego i relaksacyjnego
• postępowanie fizjoterapeutyczne w konflikcie rzepkowo-udowym (SRU)
• postępowanie fizjoterapeutyczne w ostrych zespołach bólowych odcinka szyjnego, fizjologia dysku, mechanizm dyskopatii
• neurobark – fizjoterapeutyczne podejście do zaburzeń kompleksu barkowego
• skolioza – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
• nowoczesne standardy rehabilitacji ortopedycznej – bark
• terapia nerwowo-mięśniowa (TNM) moduł I i II

Mgr fizjoterapii Dorota Mącior

• PNF kurs podstawowy
• terapia tkanek głębokich moduł I i II
• kurs mięśniowo-powięziowych punktów spustowych
• nowoczesne standardy rehabilitacji ortopedycznej stawu kolanowego
• taping rehabilitacyjny
• ortopedyczna diagnostyka funkcjonalna i fizjoterapia stawu biodrowego
• fizjoterapia i trening stawu barkowego
• podstawy treningu w wadach postawy
• kompleks barkowy – od diagnozy do terapii
• terapia nerwowo-mięśniowa (TNM) moduł I i II
• skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne

Lic fizjoterapii Patryk Kaczor

• Terapia Nerwowo-Mięśniowa (TNM)
• Movement Expert Bodywork: Trening Funkcjonalny
• Neurodiagnostyka i terapia w bólach głowy (NIT)
• skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
• nowoczesne standardy rehabilitacji ortopedycznej – kręgosłup szyjny, piersiowy, lędźwiowy
• Igłoterapia Sucha
• ocena wizualna w pracy strukturalnej
• podstawy diagnostyki w treningu personalnym
• Fizjo Warsztat: Staw Kolanowy

Mgr fizjoterapii Katarzyna Bardo

• rola ćwiczeń w terapii skolioz i wad postawy
• wady postawy – osteopatyczna praca z czaszką
• wady postawy – niezbędnik diagnostyczny
• manipulacje nerwowo – mięśniowe (moduł I)
• manipulacje nerwowo – mięśniowe (moduł II)
• terapia mięśniowo powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu
• GOT – Ogólna Terapia Osteopatyczna
• osteopatyczna terapia blin
• terapia narzędziowa tkanek miękkich (IASTM)
• manualne leczenie stanów zapalnych
• ostry dysk – Jak ugasić pożar?
• badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii (wg. wytycznych KIF)

Psycholog, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania

Mgr Justyna Małek

• „Terapia osób autystycznych i osób z głębokim upośledzeniem umysłowym”
• „Dostosowanie działań wychowawczych do możliwości i potrzeb wychowanków”
• „Diagnoza wychowawcza”
• „Jak efektywnie pracować z dzieckiem z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością”
• „Kurs trenerski szybkiego czytania i technik pamięciowych – trener dla dzieci”
• „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi”
• „Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ I)”
• „Trening Umiejętności Społecznych”
• „Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych”
• Praca z dzieckiem wycofanym i nieśmiałym w edukacji wczesnoszkolnej
• Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu
• „Integracja Sensoryczna (SI) – wykrywanie zaburzeń i zasady prowadzenia terapii”
• Wstęp do Sensoplastyki, Trener Sensoplastyki 1 stopnia
• „Metody i strategie terapeutyczne w mutyzmie wybiórczym”
• Terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu
• Terapia dziecka z autyzmem
• Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – trudne zachowania, strategie postepowania, szanse i bariery
• Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym
• Profil Psychoedukacyjny PEP-R diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
• Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP
• Progres neonatologii a postawa terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju – konferencja
• Karmienie Terapeutyczne Human Touch – feeding and eating disorders – kurs podstawowy
• Szkolenie MMPI
• Certyfikowany Kurs Orginal Emapthy Dolls for learning, playing, and theraphy
• Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych osób z zaburzeniami rozwoju – Profil Psychoedukacyjny AAPEP i TTAP
• Moduł KORP – Programy terapii dla dzieci w wieku od 1. Miesiąca do końca 9. Roku życia w programie komputerowym KomKOD
• Zdalne nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne – eKonferencja
• Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu stopień I – 80 g

Logopeda

mgr Aneta Kiełbasa

Współpracujemy z lekarzem ortopedą i lekarzem pediatrą.